2019Raport Zintegrowany GPW

Odpowiedzialność za raport

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. potwierdza swoją odpowiedzialność za wiarygodność Zintegrowanego Raportu Rocznego GK GPW 2019 oraz oświadcza, zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą, że:

  • raport obejmuje wszystkie istotne kwestie,
  • informacje zawarte w raporcie są wiarygodne i przedstawiają rzetelny obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.


Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0