2019Raport Zintegrowany GPW

Ankieta

Ankieta jest anonimowa i składa się z 8 pytań zamkniętych.

Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny?

Który obszar powinniśmy zaprezentować szerzej w kolejnej edycji raportu?

Proszę wybrać na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) jak ocenia Pan(i):

Na ile prawdopodobne jest, że ponownie odwiedzi Pan(i) Raport Zintegrowany on-line GPW?

Które z dostępnych rozdziałów są dla Pan(i) szczególnie ważne (można wybrać więcej niż 1)?

Jak ogólnie oceni Pan(i) tegoroczny Raport Zintegrowany on-line GPW. Proszę ocenić na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę)?

Proszę określić swój status (można wybrać więcej niż 1):

Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0