2019Raport Zintegrowany GPW

Cele finansowe Grupy Kapitałowej GPW na 2022 r.

Zatwierdzone 29 marca 2019 r. przez Radę Giełdy cele finansowe Spółki zostały zdefiniowane na 2022 r. i są następujące:

Przychody

470

mln zł w 2022 r.

EBITDA

250

mln zł w 2022 r.

ROE

docelowo w 2022 r. na poziomie 19%

(zakłada się, że przejściowo może osiągnąć wartość poniżej 19% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii)

Cost/Income

wskaźnik C/I po 2022 r. na poziomie poniżej 50%

(zakłada się, że przejściowo może osiągnąć wartość w przedziale 63-55% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii)

Dywidenda

wskaźnik wypłaty nie mniej niż 60%

dywidenda z zysku za 2019 r. nie mniej niż 2,4 zł na akcję

wzrost corocznie dywidendy za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję

Spółka informuje jednocześnie, że niniejsze cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników - w tym finansowych - i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2022.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0