2019Raport Zintegrowany GPW

Działalność edukacyjna

Działalność edukacyjna jest jedną z podstaw budowania zaufania do rynku kapitałowego i funkcjonujących na nim podmiotów. Realizując swoją misję, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od wielu lat prowadzi działania edukacyjne kierowane do młodzieży, inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałowego.

Główne działania edukacyjne w ramach GK GPW prowadzone są przede wszystkim bezpośrednio przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Towarową Giełdę Energii S.A. Ponadto, poszukując odpowiedniego narzędzia, które umożliwi wzrost zasięgu i efektywności realizowanych inicjatyw, spółki wchodzące w skład GK GPW powołały Fundację GPW. Głównym celem Fundacji jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej w zakresie rynku kapitałowego i giełdy. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej i studentów. Programy Fundacji GPW obejmują także inwestorów i profesjonalistów działających na rynku finansowym.

Działalność edukacyjna Fundacji GPW oraz spółek GK GPW

Główne projekty i inicjatywy edukacyjne zrealizowane przez Fundację GPW oraz GPW w 2019.:

Ponadto w ramach działalności edukacyjnej Fundacji GPW oraz GK GPW prowadzonych jest wiele dodatkowych programów, szkoleń oraz konferencji, w tym m.in.:

  • szkolenia produktowe instrumentów notowanych na rynkach GPW,
  • Letnia Szkoła Giełdowa On-Line,
  • gra „Turbo wyzwanie”,
  • cykl konferencji "Długoterminowe inwestowanie na GPW",
  • cykl szkoleń dla przedsiębiorców „PPK – inwestowanie przez całe życie”,
  • szkolenia dla maklerów giełd towarowych.

W 2019 roku Fundacja GPW przystąpiła również do działania „Wiedza-umiejętności-kompetencje”, czyli innowacyjnego modelu akceleracji współpracy międzysektorowej dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Planowany na 24 miesiące Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego celem jest wzmocnienie rynku kapitałowego w Polsce poprzez wypracowanie modelu współpracy międzysektorowej. Oczekiwanym rezultatem Projektu powinno być wypracowanie optymalnego modelu współpracy środowiska naukowego, biznesu (m.in. inwestorów, emitentów, MSP) oraz otoczenia gospodarczego i legislacyjnego aby: rozwinąć relacje sieciowe, przekazywać sobie dobre praktyki, wymieniać się wiedzą i wspólnie się uczyć. Krótkoterminowym rezultatem projektu ma być zbudowanie relacji pomiędzy interesariuszami rozwoju rynku kapitałowego, natomiast w długim terminie projekt ukierunkowany jest na wzrost liczby innowacji produktowych i procesowych (FinTech), wzrost liczby inwestorów i emitentów na rynku kapitałowym w Polsce oraz wzrost konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego.

Na szczególną uwagę zasługuje uruchomienie w październiku 2019 r. – w ramach realizacji inicjatyw strategicznych #GPW2022 – programu GPW Growth. GPW Growth to kompleksowy program nastawiony na wspieranie rozwoju małych i średnich firm w oparciu o zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. Program jest adresowany do prezesów, członków zarządów i dyrektorów odpowiedzialnych za realizację kluczowych celów w przedsiębiorstwach. W ramach tego unikalnego programu przewidziano m.in. spotkania networkingowe z ekspertami i praktykami biznesu, warsztaty, analizy „case studies”, indywidualne rozmowy, a także zagraniczne sesje wyjazdowe. Za dodatkowy atut GPW Growth należy uznać możliwość promowania firm w środowisku profesjonalistów z obszaru biznesu i finansów.

Organizatorem Programu GPW Growth jest GPW we współpracy z partnerami, w tym m.in: Polskim Funduszem Rozwoju S.A., EY Academy of Business, Inicjatywą Firm Rodzinnych, Dialog – Klub Dyrektorów Finansowych oraz patronami programu: Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz CFA Society Poland.

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych działań edukacyjnych GK GPW oraz Fundacji GPW zamieszczona została w Sprawozdaniu Zarządu GPW za rok 2019 w rozdziale 4.2.Warning: Unknown: Failed to write session data (memcache). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (tcp://10.127.31.148:11211) in Unknown on line 0